Latente Talenten, Stichting voor Amateurkunst
 
Sinds 1 april 2010 is Latente Talenten een stichting voor amateurkunst, bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 09220115. Het bestuur wordt gevormd door D.J. Stronks (penningmeester), en Vera van Loon (voorzitter, secretaris en docente).
Het doel van de stichting is ontspanning te bieden door teken- en schilderlessen als vrije tijdsbesteding. De gezelligheid en de hartelijkheid van de leerlingen onderling maakt van Latente Talenten een unieke plek waar ieders talent kan floreren. De inkomsten van alle activiteiten komen geheel ten goede aan de stichting.
 
   
 
Wie nog nooit getekend of geschilderd heeft
staat voor een aangename verrassing.

 
U denkt misschien dat u niet kunt tekenen of schilderen, niet zoals Rembrandt of van Gogh, maar dat hoeft ook niet want die zijn er al. U kennen we nog niet, hoe u zelf uitdrukking geeft aan wat u boeit en wat in u leeft, aan wat u wilt laten zien, dat is uw sluimerende, latente talent. Het wacht erop om tevoorschijn te komen. Het maakt niet uit of de reden een lang gekoesterde wens, een aangename vrijetijdsbesteding, een nieuw begin van kleurgebruik of een voorbereiding voor de kunstakademie is.
Rijp en groen, jong en oud, beginners en gevorderden, iedereen komt hier om aan schilderen en tekenen plezier te beleven en tot een resultaat te komen. Schilderen en tekenen werkt verruimend en vernieuwend. Gebrek aan technische kennis is daarbij geen beletsel.
 
 Atelier ruimte
 
De deel heeft 100 m2 atelier ruimte, met een zithoek en een materialenhoek. Er kan aan tafeltjes en aan ezels gewerkt worden, die ook geschikt zijn om bij goed weer buiten in de grote tuin te worden ingezet.
 
 Latente Talenten logo